شرایط بازگرداندن کالا در فروشگاه قسطیکو


مواردی که شامل شرایط بازگرداندن کالا می شود


اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فنی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فنی حداکثر ۷ روز می باشد.
- کالا باید با تمامی متعلقات و جعبه بصورت کامل تحویل فروشگاه قسطیکو گردد.
- هرگونه اشکال فنی و ظاهری که در اثر استفاده نادرست کاربر بر کالا و یا متعلقات و جعبه حادث شده باشد شامل شرایط بازگرداندن نمی شود.

اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فیزیکی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فیزیکی حداکثر 24 ساعت می باشد.
- کالا باید با تمامی متعلقات و جعبه بصورت کامل تحویل فروشگاه قسطیکو گردد.

اگر کالای ارسال شده با سفارش مغایر باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت مغایرت کالا با سفارش حداکثر 24 ساعت می باشد.
- اگر امکان تشخیص مغایرت بدون باز کردن و استفاده از کالا قابل تشخیص باشد، مثلا مشخصات روی جعبه درج شده باشد، باید کالا در شرایط اولیه خود و استفاده نشده باشد.
- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل فروشگاه قسطیکو گردد.

تمامی هزینه های مربوط به حمل و نقل و بازگرداندن کالا بعهده مشتری می باشد.

تمامی شرایط قید شده در بالا مربوط به خرید غیر حضوری و کالاهای ارسال شده می باشد. در صورت تحویل حضوری کالا در فروشگاه کلیه اشکالات فیزیکی و قابل تشخیص در زمان تحویل شامل مهلت تست نمی باشد و برای سایر موارد نیز حداکثر 24 ساعت مهلت تست در نظر گرفته شده است.

روزهای کاری، از ساعت 10 صبح تا 7 عصر پاسخگو هستیم

021-91001970