شرایط بازگرداندن کالا در فروشگاه قسطیکو


مواردی که شامل شرایط بازگرداندن کالا می شود


اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فنی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فنی حداکثر ۷ روز می باشد.
- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل فروشگاه قسطیکو گردد.
- هرگونه اشکال فنی و ظاهری که در اثر استفاده نادرست کاربر بر کالا و یا متعلقات و جعه حادث شده باشد شامل شرایط بازگرداندن نمی شود.

اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فیزیکی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فیزیکی حداکثر 24 ساعت می باشد.
- کالا باید با تمامی متعلقات و جعبه بصورت کامل تحویل فروشگاه قسطیکو گردد.

اگر کالای ارسال شده با سفارش مغایر باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت مغایرت کالا با سفارش حداکثر 24 ساعت می باشد.
- اگر امکان تشخیص مغایرت بدون باز کردن و استفاده از کالا قابل تشخیص باشد، مثلا مشخصات روی جعبه درج شده باشد، باید کالا در شرایط اولیه خود و استفاده نشده باشد.
- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل فروشگاه قسطیکو گردد.

تمامی هزینه های مربوط به حمل و نقل و بازگرداندن کالا بعهده مشتری می باشد.

روزهای کاری، از ساعت 10 صبح تا 7 عصر پاسخگو هستیم

021-91001970

© 2007 - 2019