دسته چک های سامانه صیاد چیست


معرفی سامانه صیاد

در پایان شهریورماه سال 1396 بانک مرکزی از سامانه ای به نام سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) رونمایی کرد، از این پس دسته چک هایی که توسط بانک ها صادر می شود از نظر ظاهر مثل تصویر زیر، کاملا یک شکل و یک رنگ هستند.

نحوه دریافت چک های صیاد

از این پس این دسته چک ها به جای دسته چک های چاپ قدیم در تمامی بانک ها صادر می شود و هر فردی که پس از اتمام دسته چک خود برای دریافت دسته چک جدید مراجعه نماید دسته چک صیاد برای او صادر خواهد گردید

چرا دیگر قسطیکو چک های قدیمی را قبول نمی کند؟

وصول چک های دریافت شده توسط قسطیکو از طریق واگذاری به حساب، یا در اصطلاح کلر انجام می شود. انجام کلر برای چک های غیر صیاد فقط تا پایان مرداد ماه سال 1397 امکان پذیر است و پس از آن فقط از طریق مراجعه به بانک صادر کننده قابل وصول خواهد بود.

دسته چک صیاد

دسته چک صیاد

روزهای کاری، از ساعت 10 صبح تا 7 عصر پاسخگو هستیم

021-91001970

© 2007 - 2019